Κρατικό

Κρατικό Πιστοποιητικό Γερμανικής Γλωσσομάθειας – Α Επίπεδο

Κρατικό Πιστοποιητικό Γερμανικής Γλωσσομάθειας – Α Επίπεδο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Πρώτη Ενότητα Κατανόηση Κειμένων

Ερώτημα Τύπος Ερωτήματος Επιλογή Συμπλήρωση
 Αριθμός Ερωτήσεων 40 10
Βαθμολογία Συντελεστής: 1 1
 Μονάδες: 40 10
ΣΥΝΟΛΟ 50 ερωτήματα, 50 μονάδες
Χρόνος Διάρκεια Εξέτασης 65 λεπτά της ώρας

Δεύτερη Ενότητα – Έκθεση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 40
ΧΡΟΝΟΣ 40 Λεπτά

Τρίτη Ενότητα – Έκθεση

Ερώτημα Τύπος Ερωτήματος Επιλογή Συμπλήρωση
 Αριθμός Ερωτήσεων 10 10
Βαθμολογία Συντελεστής: 2 3
 Μονάδες: 20 30
ΣΥΝΟΛΟ 20 ερωτήματα, 50 μονάδες
Χρόνος Διάρκεια Εξέτασης 15 λεπτά της ώρας

Προφορικά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 40
ΧΡΟΝΟΣ 15-20 λεπτά

Το σύνολο των ερωτημάτων του ενιαίου διαβαθμισμένου τεστ θα επιτρέπει την εξασφάλιση 200 μονάδων από τις οποίες οι 100 θα εξασφαλίζονται από ερωτήματα επιπέδου δυσκολίας Α1 και οι υπόλοιπες 100 από ερωτήματα επιπέδου δυσκολίας Α2.

  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν συνολική βαθμολογία (δηλ. από όλες τις ενότητες) κάτω από 60 (δηλ. 1-59) δε χορηγείται πιστοποιητικό.
  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 60 έως και 100 χορηγείται πιστοποιητικό Α1.
  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 101 έως και 119 (που θα ήταν αποτυχόντες του Α2) χορηγείται, επίσης, πιστοποιητικό Α1.
  • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 120 έως 200 μονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή μεγαλύτερη βαθμολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 μονάδες, δεύτερη ενότητα 18 μονάδες και τρίτη ενότητα 15 μονάδες.
Scroll Up