Goethe

Goethe Zertifikat B2

Goethe Zertifikat B2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη γλώσσα-στόχο, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων. Η δομή της εξέτασης Goethe Zertifikat:

  • Leseverstehen 25 items (3 Ασκ. Κλειστου τυπου + 1 Ασκ ανοιχτού τυπου )
  • Horverstehen 25 items (1 Ασκ. Κλειστου τυπου + 1 Ασκ ανοιχτού τυπου )
  • Schriftlicher Ausdruck 25 items (1 εκθεση+ 1 διορθωση)
  • Mundlicher Ausdruck 25 items (προφ. Συζητηση με 2 υποψ.-2 εξεταστες)

Συνολο γραπτων 75, Βαση 60% 45/75 και Σύνολο προφορικών 25, Βαση στα προφορικα 15/25 Συνολο: 60/100 Στην ακουστική κατανόηση ο υποψήφιος απαντά σε 2 ασκήσεις με ερωτήματα κλειστού τύπου και ημιανοιχτού τύπου. Στο πρώτο μέρος ακούει ένα διάλογο ή μήνυμα και πρέπει να διορθώσει τις λάθος πληροφορίες ή να συμπληρώσει αυτές που δεν υπάρχουν , στο δεύτερο μέρος ακούει ένα διάλογο. Τα κείμενα ακούγονται 2 φορές στο 2ο μέρος και 1 φορά στο πρώτο μέρος. Η κατανόηση γραπτού λόγου έχει 4 μέρη . Τα 3 πρώτα περιέχουν ερωτήματα κλειστού τύπου (αντιστοίχηση, πολλαπλή επιλογή), ενώ στο 4ο ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τα κενά ενός κειμένου. Η παραγωγή γραπτού λόγου ελέγχεται μέσω της ανάπτυξης ενός επίσημου γράμματος ή ενός άρθρου ή σπανιότερα προσωπικού γράμματος ή e mail. Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας ο υποψήφιος πρέπει να αναγνωρίσει και να διορθώσει 10 λάθη σε μια επιστολή. Στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος οφείλει να παρουσιάσει σύντομα παρουσιάσει ένα θέμα για 3 λεπτά μέσω μίας εικόνας ή μιας στατιστικής και να κάνει σύντομο διάλογο με τον συνυποψήφιό του με σκοπό την επίλυση ενός ζητήματος αναπτύσσοντας τα επιχειρήματα του και καταλήγοντας σε μια κοινά αποδεκτή λύση.

Scroll Up